Tittade på en utställning där Wittingmetoden nämndes lite kort. Intressant hur man kan lära sej läsa med alla sinnen. Speciellt bra för dyslektiker, invandrare och andra där läsning inte går så lätt.

Se hemsidan, om Wittingmetoden
Bilder från utställningen.