”Sedan Livsmedelsverket införde nyckelhålsmärkningen (fettsnål mat) år 1989 har fetman fördubblats och diabetes har tredubblats till nu 370 000 diabetiker. Så visst har kosten stor betydelse för hälsan” Kostrådgivare

IMG_4302.JPG