Vi blir latare ju äldre vi blir. Vi åker gärna hiss när det är mer än en trappa, tar bilen till butiken som ligger 500m bort och cykeln står oanvänd. Vi sitter stilla mycket och vi rör oss allt mindre.
Men, vad händer? Förutom det faktum att man riskerar att gå upp i vikt med diverse sjukdomar dom följd så händer även annat med våra kroppar. Musklerna förtvinar och fallskador efter 65-70 års åldern ökar.
Det går att motverka med styrketräning med tung belastning och få lyft.
Det handlar då om kraftiga urladdningar där man vid bara två serier med tre upprepningar lyfter vikter som motsvarar minst 80% av den maximala förmågan.
För att skydda sej mot fallolyckor kan man koncentrera träning till de stora muskelgrupperna på låren där muskelförtviningen brukar vara störst.
Det ökar rörligheten och motverkar även flera åldersrelaterade s.k folksjukdomar.

IMG_4255.JPG

Läs om gymmet där äldre får sitt eget träningsprogram.