Idag är psykofarmaka en stor industri och läkemedelsbranchen tjänar varje år miljarder dollar på psykiskt sjuka människor. Konstigt nog så tenderar den psykiska ohälsan att öka och många av medicinerna ger biverkningar som kräver annan medicinering. Piller mot piller. Något måste vara fel?!

Förr i tiden gick man till en äldre släkting eller vän och pratade när man mådde dåligt. Man umgicks drack kaffe och stöttade varandra. Idag finns sällan ett väl fungerande nätverk och fler än någonsin mår dåligt psykiskt. Stressen i samhället ökar. Likaså beroendet av psykiatriska läkemedel. 

Landstingens vård är sparsam och piller skrivs ut lättvindigt. 

I boken ”Fri från psykofarmaka” skriver Anna Nederdal om problemet och om hur man kan komma ur ett pillerberoende. 

Boken bygger på vanliga människors egna erfarenheter av och kunskaper om nedtrappning av psykofarmaka och ger användbara verktyg och råd om hur den som vill trappa ned på ett skonsamt och säkert sätt kan minska sitt psykofarmakaintag eller helt sluta med det.

”Det är bara människor som medicinerat med psykofarmaka som verkligen vet hur livet kan kännas under medicinering, vid nedtrappning och när man avgiftats och är fri från psykofarmaka.”

Boken finns hos Anna Nederdal eller  Bokus.com

  

Annons