MS är en hemsk sjukdom men idag har man sett framgång med koständring o hög dos D vitamin. Vad många inte vet om är att läkemedelsindustrin årligen omsätter 21 miljarder dollar på bromsmediciner för MS. Inte så konstigt att firskningen i att förhindra sjukdomen går så sakta. 

Det finns en bok skriven av en kvinnlig dansk läkare som blev fri från MS. 

Dubbelt så många kvinnor som män får MS. Många med sjukdomen känner säkert igen sig i boken. Stress Och fel kost är en faktor som beskrivs som utlösare av MS. Om man vill hålla sig frisk måste man lära sig lyssna till sin kropp, se till att få god ”näring” på alla plan och vara mer egoistisk, säger Brunes. Hon undervisar idag MS-sjuka i hur de själv kan ta ansvar för sitt eget liv och hälsa.
I boken beskriver Birgitta Brunes en helhetsorienterad behandling, som hon har kommit fram till efterhand, och som hon nu har praktiserat i flera år. Behandlingen tar utgångspunkt i att:

Avlägsna och avgifta tungmetaller – speciellt kvicksilver från amalgamfyllningar. 

Reducera stress i vardagen. 

Se till att få vila och avspänning – i stället för fysisk träning. 

Bygga upp och stärka den sjukes nervsystem och biokemiska balans med hjälp av en avbalansering av signalämnen och tillskott av aminosyror, mineraler och vitaminer. ( D-vitamin mm)

Skapa psykologisk och social balans. 

Se kropp och själ som oskiljaktliga – se till att få plats för sitt ”inre liv”. 

Se sammanhangen mellan de utlösande orsakerna och sjukdommens olika faser.

Boken är lättläst, överskådlig och medryckande, och de personliga skildringarna är tankeväckande. Den är kontroversiell jämfört med den konventionella synen på och behandlingen av sjukdommen. Birgitta Brunes är i dag symtomfri, och hon arbeter nästan uteslutande med MS-sjuka, som privatpraktiserande läkare.

Boken: Birgitta Brunes: ”Från MS-diagnos till bättre hälsa: ett nytt synsätt på multipel skleros” B. Brunes, Adima Bergli. Utgiven av: Larson, 1996. 189 sidor.

Det finns en kort film med en amerikansk kvinnlig läkare som gjort en liknande resa. 

Länkar:

Filmen om Terry Wahls

Boken

  

Annonser