En småbarnsmamma och vän till mej ska tillsammans med en bekant starta ett eget projekt som går ut på att upplysa daghem och förskolor om gifter i barnens omgivning, samt även erbjuda sej att inventera vad som finns och kan vara skadligt på förskolorna och komma med förslag på alternativa leksaker och förbättringar för att minska gifter i barnens miljö. Detta arbete görs helt ideellt efter att de fördjupat sej i en skrämmande rapport om att mätningar visat att barnen får i sej högre halter av gifter i sin vistelse på daghem och förskolor än vad de får i sin hemmiljö. En djup research har utförts av mammorna så de har ett bra underlag att presentera.
Hemma har vi koll på vad barnen använder i leken men på förskolor/dagis vet vi ju inte vad de har kontakt med.
Det kan vara bl.a. bildäck som innehåller flera giftiga ämnen och finns på i utelek-gårdar, mjukgörare i plastleksaker, BPA i plastflaskor och muggar och tallrikar, mängder av gifter i kläder som barn och vuxna använder, regntäta skor som kan innehålla flourföreningar.
Jag är glad att det finns människor som lägger arbete på att vi ska upplysas om hur det är med miljön i barnens och vår egen omgivning.
Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida för att få mer bra information om vad man ska tänka på när det gäller gifter i mat och miljö, hur vi kan undvika och påverka att det minskar. Bli medlem så sponsrar man föreningens viktiga arbete.

Länk, Naturskyddsföreningens Hemsida
Artikel om Bisfenol A
Läs mer om BPA
20120129-095702.jpg