En sommar hade vi höns och det blev en ökning av flugor men det löste jag med FLUGFÄLLAN ☺️

Så hör gör du, Flugfångarflaskan: Ta en stor petflaska , skär av övre delen där den börjar böja sej. Fyll undre delen till 1/3 med vatten samt ”äckelgrejs” som luktar gott för flugor, ex lite gammal mat, lite hönsbajs. Tillsätt en liten dos diskmedel, som ett kryddmått för att minska ytspänningen, då drunknar flugorna i vätskan. Rör om lite. Ta nu överdelen å vänd den som en tratt ner i underdelen. Ingen kork på förstås. Tejpa fast och ställ flaskan på flugstället. Garanterar att den fylls på någon dag av drunknade flugor. Jag hade ett par sådana vid mitt hönshus en besvärlig flugtid och det var tjockt i dem efter något dygn. Jag slängde flaskan och gjorde en ny.