Denna artikel är från Dalarnas tidningar och återgiven i sin helhet.
Man kan ana att dåliga kostvanor och rökning ligger bakom det högre dödstalet.
Det är aldrig försent att välja ett hälsosammare liv

Hjärt- och kärlsjukdomar skördar mest liv i Sverige.Och Dalarna är definitivt inget undantag. Faktum är att vi ligger en bra bit över riksgenomsnittet:
– Skillnaden mellan landstingen kan bero på att man har olika traditioner vad gäller levnadsvanor, säger Charlotte Björkenstam på Socialstyrelsen.
Det som dödar flest svenskar är hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det visar Socialstyrelsens rapport ”Dödsorsaker 2011”, som kom ut i torsdags. I Dalarna, såväl som i riket, är det dessa åkommor som skördar flest liv.
Av de 3085 personer som var skrivna i Dalarna och som avled förra året, hade 1394 dött av sjukdomar kopplade till cirkulationsorganen (hjärta, blodkärl och lymfkärl).
– Hjärt- och kärlsjukdomar påverkas mycket av levnadsvanor. Alkohol, tobak, motion och kost, allt bidrar. Men det har faktiskt gått ner sedan slutet av 80-talet, säger Charlotte Björkenstam på Socialstyrelsen.
I Dalarna dör ungefär 45 procent av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket gäller både män och kvinnor. Här ligger Dalarna sämre till än rikets 39 procent för kvinnor respektive 38 för män.
– Det finns ganska stora skillnader mellan landstingen. Det kan bero på att man har olika traditioner vad gäller levnadsvanor, säger Charlotte Björkenstam.
När det gäller cancer visar rapporten att lungcancer gått om bröstcancer som den cancerform som dödar flest kvinnor. Dödligheten i lungcancer har ökat stadigt ända sedan slutet av 1980-talet. Av de 347 kvinnor som dog av cancer förra året i Dalarna hade 57 haft lungcancer. Cancer i bukspottskörteln, ändtarm/anus, tjocktarm och lymfatisk vävnad var också vanligt.
För män är prostatacancer den vanligaste cancerformen. 94 av de 374 männen med cancer dog av prostatacancer. I både riket och Dalarna är lungcancer och prostatacancer de vanligaste dödande tumörerna för respektive kön.
– Den kraftiga ökningen av lungcancer hos kvinnor, har en stark koppling till rökning och speglar rökvanorna för några decennier sedan. För männen är trenden nedåtgående, de har redan haft sin ”puckel”. Förhoppningsvis kommer även lungcancer hos kvinnor att minska framöver.
Rapporten om dödsorsaker visar att män löper större risk att dö i olyckor. Dödstalet (som ålderstandardiseras per 100 000 personer) för olyckor för män i Dalarna är 29 men endast drygt 22 för kvinnor. Det är också betydligt vanligare att män tar sitt liv. Förra året tog 26 män sitt liv i Dalarna (dödstal 19,2) jämfört med 7 kvinnor (dödstal 4,8). Färre män än kvinnor vårdas för psykisk ohälsa.
– Vad gäller långsiktiga trender har man sett att självmorden är svagt nedåtgående, men det alarmerande är att det inte är någon nedgång hos de yngsta i åldern 15-24 år. Där ser man ingen nedgång. Vi har även sett från tidigare undersökningar att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det har ett tydligt samband med självmorden.
En annan långsiktig trend är att demensdödlighet ökar, vilket har att göra med att en större andel av befolkningen lever länge och därmed får kroniska sjukdomar.

Av Louise Sundström, DT

.

20120801-000507.jpg