Här En blogg som tar upp ämnet D-vitamin, Så viktigt! Läs inläggen! Ät D-vitamin och må bra!

Allt om vitamin D

Science Daily tog igår upp en ny studie som publicerats i Pediatrics: The Association of Vitamin D Status With Pediatric Critical Illness.

Det anses vara den första studien som ser på vitamin D-nivåer hos mycket allvarligt sjuka barn. Man har mätt vitamin D-status på över 300 barn som har vårdats på intensivavdelningar på olika sjukhus i Kanada, med ex vis allvarliga infektioner, och andra allvarliga skador och tillstånd som krävde omfattande operationer. Man fann att 3 av 4 barn i gruppen visade sig ha vitamin D-nivåer (25(OH)D) under det som anses vara säkert enligt rådande normer (förmodligen 50 nmol/L = ”allvarlig brist”, vilket egentligen är en mycket låg nivå). Barnen som hade lägst nivåer var sjukare, behövde mera livsuppehållande åtgärder och blev kvar på intensivavdelningarna under längre tid. I gruppen hade 69% nivåer under 50 nmol/L och 23% mellan 50 och 75 nmol/L.

Som så ofta så handlar det…

Visa originalinlägg 46 fler ord