Evolutionsmedicinen (eng. evolutionary medicine, Darwinian medicine) betraktar sjukdomar i ett evolutionsbiologiskt perspektiv, vilket kan vara till glädje vare sig vi vill förstå uppkomsten av sjukdomar eller hur de ska behandlas.
Hur och vad vi äter kan ha påverkat och framkallat alla sjukdomar vi har idag. ” Citerat ur artikel, se Länk till en lång artikel i ämnet, Evolutionsmedicin